Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Workshop 2015 Texel

De zesde workshop dynamisch kustbeheer vond plaats op 9 en 10 juni 2015 op Texel en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers. De bijeenkomst had tot doel om kennis en ervaring uit te wisselen over dynamisch kustbeheer, waarbij dit keer het accent op de invloed van (zout) water lag.

Via onderstaand programma kunt u een weergave van de presentaties inzien in de vorm van een kort artikel en/of film. De artikelen zijn gebundeld in een nieuwsbrief, die u kunt downloaden via de link hiernaast.