Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

2010: Zandvoort aan Zee

Tijdens de eerste workshop (Zandvoort, 2010) stond het thema ´Hoe verder met dynamisch kustbeheer´ centraal. De dag bestond uit presentaties, discussies en een fietsexcursie naar een dynamisch kustbeheerlocatie vlakbij Parnassia. 

De resultaten van de workshop zijn verwerkt in de visie ‘Hoe verder met dynamisch kustbeheer?' (STOWA, 2010).