Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Drones

Toepassing van drones voor monitoring; pilot de Slufter
Jordy Kames, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Uit een pilot in De Slufter blijkt dat de inzet van drones, in combinatie met fotogrammetrie, een nauwkeurig driedimensionaal beeld opleveren. Voor specifieke doelen, is het een veelbelovend middel dat sterk in ontwikkeling is.

RPAS
Eigenlijk is 'drone' geen goede term: dat is strikt genomen een militair vliegtuig. Een betere benaming is RPAS (Remote Piloted Aircraft System): een onbemand luchtvaartuig systeem, dat op afstand wordt bestuurd door een piloot en metingen kan verrichten. RPAS wordt steeds vaker gebruikt. Voor Jordy Kames van het Hoogheemraadschap alle reden om een pilot te starten, om de toepasbaarheid van de techniek te verkennen voor monitoringdoeleinden. Meer specifiek: welke rol kan RPAS spelen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van (dynamische) duinen? Nu wordt hiervoor vooral gebruik gemaakt van landmetingen (in transecten) en hoogtemetingen door Rijkswaterstaat.

Pilot De Slufter
''Een RPAS kan niet zomaar even worden opgelaten'', legt Kames uit. ''Er is heel veel wet- en regelgeving waarmee je rekening moet houden. Het is daarom belangrijk om met een gecertificeerd bedrijf te werken om de metingen uit te voeren. Dan weet je zeker dat aan de regels wordt voldaan en de juiste vergunningen zijn verkregen. Verder moet je rekening houden met het weer. Vliegen bij te harde wind gaat niet, al zal dat in de toekomst misschien wel mogelijk zijn, omdat de luchtvaartuigen steeds beter worden.''

Resultaten
De metingen van De Slufter leverden twee producten op:

 

  • Een vlakdekkend hoogtemodel, met een hoge resolutie. De minimale rastergrootte is 3 x 3 cm (al levert dat heel veel data op, wat soms lastig te verwerken is). Deze resolutie is veel groter dan bij het Algemeen Hoogtemodel Nederland (0,5 x 0,5 meter). Het met RPAS opgestelde hoogtemodel had een gemiddelde hoogteafwijking van 5 cm.
  • Een orthofoto: een foto die is samengesteld uit tienduizenden foto's. De foto is qua kwaliteit vergelijkbaar met een hedendaagse luchtfoto. 

 

Voordeel is dat de RPAS flexibel is in te zetten, bijvoorbeeld om de situatie na een storm in te meten.
Op grond van de pilot schat Kames de kosten grofweg in op 3000 tot 4000 euro per dag, waarbij ongeveer twee vierkante kilometer kan worden opgenomen. ''Maar de exacte kosten zijn afhankelijk van het gebied en de wet- en regelgeving'', aldus Kames.

Handleiding
Voor meer informatie over de toepasbaarheid van RPAS voor het beheer van waterkeringen, verwijst Kames naar het STOWA rapport 'dijkinspectie met drones'. Het document biedt overzicht over de huidige stand van zaken en geeft duidelijke handvatten voor het toepassen van RPAS.

Internationaal project
Kames sluit af met de melding dat de Kring van Zeewerende Ingenieurs werkt aan een internationaal onderzoeksvoorstel om nog beter tegemoet te komen aan vragen van beheerders.: ''Volgende keer meer, want de techniek is volop in ontwikkeling!