Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Dynamisch kustbeheer in beleid en visies

Wie een beleidsnota of visie over de kust inziet, komt ongetwijfeld passages tegen over 'dynamisch beheer van de kust' of 'inspelen op natuurlijke processen'.

Deze begrippen deden hun intrede in het beleid in 1990, in de Eerste Kustnota en in het Natuurbeleidsplan. Dit was gekoppeld aan de keuze voor zandsuppleties, als middel om de doorgaande kusterosie tegen te gaan.

In de nota's die daarna verschenen over de kust, werd dynamisch kustbeheer telkens genoemd als strategie voor een veerkrachtig kust. Op dit moment wordt in het Deltaprogramma Kust verkend wat de mogelijkheden zijn van dynamisch kustbeheer voor een veilige en mooie kust in de toekomst.