Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

2011: Castricum

castricum workshop 2011De tweede workshop (Castricum, 2011) had 'communicatie' als onderwerp. Tijdens deze workshop informeerden de initiatiefnemers STOWA en Rijkswaterstaat de deelnemers over de stand van zaken van de actiepunten uit 2010. Deltares lichtte de eerste versie van een 'handreiking dynamisch kustbeheer' toe en het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier ging in op het project digispectie.

Tijdens de lunch stond een huifkartocht op het programma, naar de kerf in de zeereep bij kilometerpaal 48. 

In de middag tenslotte, discussieerden vier groepen over het thema 'communicatie'. Hieruit vloeide onder andere de website dynamisch kustbeheer uit voort.

 U kunt het verslag van deze dag via de link hiernaast downloaden.