Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Welkom op de website Dynamisch Kustbeheer

primaire duinenDynamisch kustbeheer: het concept komt telkens weer naar voren in discussies en publicaties over de kust. Het wordt gezien als kansrijke en duurzame strategie om de veiligheid n de natuurwaarden van de kust te vergroten. Toch blijft het een abstract begrip, waar iedereen een eigen beeld bij heeft.

Deze site is bedoeld om beelden, kennis n ervaringen bij elkaar te brengen en te delen. De site fungeert als ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij het kustbeheer.