Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Monitoring

Bij het toepassen van dynamisch kustbeheer mag monitoring niet ontbreken, met duidelijke doelen,te beantwoorden vragen en te monitoren parameters. Ook moet duidelijk zijn wanneer de resultaten van monitoring aanleiding zijn voor maatregelen. 

Om te bepalen wanneer de ontwikkelingen ongewenst zijn en moet worden ingegrepen, moeten de zandige keringen regelmatig worden geinspecteerd.

Binnenkort zal er informatie te vinden zijn onder de knop 'inspectie duinen', op deze website.