Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Noordvoort

noordvoort

Op 14 januari 2013 startten de werkzaamheden voor project Noordvoort. Doel: herstel van de dynamiek en natuurwaarden in de zeereep tussen km 70 en 73 (tussen Zandvoort en Noordwijk).

Om de verstuiving op gang te brengen zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

 Verwijderen van helm inclusief een deel van de wortellaag en de bodem. 

  • Verwijderen van struweel, inclusief een deel van de bodem en wortellaag. 
  • Klepelen van struweel, zonder bodem en wortels te verwijderen. Reden voor deze ingreep is dat dichte struwelen de doorstuiving van zand belemmeren. Door de vegetatie te klepelen kan het zand verder stuiven en ontstaan er langere overgangen die meer waarde hebben voor de ecologie. 
  • Ontgraving voor aanpassing van het relief. Op die manier ontstaat er direct een natuurlijkere zeereepvorm met aanzetten voor de vorming van kuilen en kerven. Het verwijderen van helmwortels vergroot de kans op verstuiving.

Met een deel van het zand dat vrijkwam bij de ingrepen, is een uitkijkpunt gemaakt. Vanaf dit punt kunnen bezoekers van het duin tussen Zandvoort en Noordwijk het door de wind veranderende duin van dichtbij bewonderen (bron en meer informatie: website Waternet).

(foto: Waternet)