Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

de Zandmotor

zandmotor

Tussen maart 2011 en oktober 2011 legden Rijkswaterstaat en de provincie Zuid Holland de Zandmotor aan: een schiereiland in de vorm van een haak. Het schiereiland steekt één kilometer ver in zee en is aan het strand twee kilometer breed. Er werd in totaal 21,5 miljoen kubieke meter zand gestort, dat zich door zee en wind geleidelijk noordwaarts beweegt. 

De Zandmotor heeft meerdere doelen:  

  • Natuurlijk kustonderhoud en bescherming tegen het water
  • Natuurontwikkeling en recreatie door verbreding van het strand en de duinen
  • Kennisontwikkeling en innovatie

Om de ontwikkelingen te volgen vindt er intensieve monitoring plaats. 

Sinds de aanleg verandert de zandmotor voortdurend van vorm en omvang. Er ontstaat een langgerekte strandhaak, die richting Kijkduin groeit. Tussen die strandhaak en de vastelandskust ligt een soort meanderende getijdenrivier, die met opkomende vloed in ongeveer een kwartier de baai vult.De platen veranderen hierdoor voortdurend van plek en ook onder water is veel variatie. Op de Zandmotor blaast de wind nieuwe duintjes op.
Er komen veel bezoekers op de Zandmotor af: surfers, wandelaars en vissers. Ondanks de drukte trekt het gebied ook dieren aan, zoals zeehonden, bruinvissen, scholeksters, drieteenstrandlopers, heel veel sterns, visdieven, meeuwen en honderden aalscholvers. Qua vegetatie is er ook al ontwikkeling te zien. Er zijn pionierplanten aangetroffen zoals zeeraket, zeepostelein, stekend loogkruid en blauwe zeedistel.

Meer informatie is te lezen op dezandmotor.nl

(foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt)