Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Noordwest Natuurkern

noordwest natuurkern

In de winterhalfjaren 2011/2012 en 2012/2013 is gewerkt aan de ontwikkeling van een dynamisch duinlandschap in Zuid-Kennemerland: de ‘Noordwest natuurkern'. In de zeereep zijn op vijf plekken sleuven gegraven van 100 tot 150 meter breed en 11 meter diep, ook wel Venturigaten genoemd. Vijf, in het verlengde van deze sleuven liggende, paraboolduinen zijn van hun begroeiing en wortellaag ontdaan.

Doel van de ingreep is het herstel van landschappelijke processen. Doordat de wind vrij spel krijgt op het kale zand kunnen de duinen weer gaan wandelen door het landschap. Dat draagt bij aan de variatie in landschap, leefgebieden, flora en fauna. Op dit moment staat die variatie onder druk als gevolg van voedselrijke neerslag, versnelde verzuring, konijnenziektes en klimaatverandering. Door verstuiving verjongen de duinen weer, worden zij klimaatbestendig en krijgen zij een natuurlijker karakter. 

De zuidelijkste sleuf is voor publiek toegankelijk en vormt een verbinding tussen duin en strand. Vanaf parkeerterrein Parnassia is het hele jaar door een 'Rondje sleuf' te lopen. Vanaf een fiets/wandelpad dat langs de Noordwest natuurkern loopt, kunnen bezoekers van het Park met eigen ogen zien hoe de wind het landschap voortdurend een andere vorm geeft [bron en meer informatie: PWN].

Klik hier om de prachtige virtuele tour te bekijken die PWN van Noordwest Natuurkern maakte.

(foto: Marc Janssen)