Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Spanjaardsduin (Delflandse kust)

spanjaards duin

Spanjaards Duin is een nieuw natuurgebied dat is aangelegd langs de Delflandse kust. Het gebied moet eventuele achteruitgang van natuurwaarden compenseren, als gevolg van het gebruik van de Tweede Maasvlakte .

De duincompensatie is in 2008-2009 aangelegd, in combinatie met de versterking van de Zwakke Schakel Delfland. Doel van het project is om nieuwe natuur te creŽren: 6,1 hectare vochtige duinvallei, 8,6 hectare grijs duin en een groeiplaats voor de Groenknolorchis.

De ontwikkelingen van vooroever, strand en duinen worden intensief gevolgd. Bovendien vindt er monitoring plaats van†de stand en kwaliteit van het†rondwater, de vegetatie, de broedvogels en de recreatiedruk.†

(foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Harry van Reeken)