Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Randvoorwaarde: veiligheid achterland

kustplaats noordwijkMinder helmbegroeiing en meer stuivend zand... Soms zal dat een beeld oproepen van onveiligheid. Het is immers niet voor niets dat de mens al eeuwenlang het stuivende zand vastlegt.

Maar doordat dynamisch kustbeheer alleen wordt toegelaten in kustgebieden waar voldoende zand is,  levert dynamisch kustbeheer geen gevaar op voor de kustveiligheid. Het is zelfs de verwachting dat de veiligheid toeneemt, doordat er meer zand naar de duinen waait (meer informatie hierover is te vinden onder de menuknop Waarom dynamisch kustbeheer). 

Waar dynamisch kustbeheer vanuit veiligheid toelaatbaar is, is vooral een kwestie van beschikbaar zand:  

  • Waar de duinen smal zijn, zal al het zand nodig zijn voor de waterkering. Dynamisch kustbeheer is daar niet mogelijk. Als er teveel zand verstuift, zou het 'grensprofiel' van de waterkering worden aangetast: het duin dat na stormafslag nog minimaal als waterkering aanwezig dient te zijn. Dat mag niet gebeuren.
  • Waar de duinen uit meerdere duinenregels bestaan, is er vaak meer zand aanwezig dan puur nodig is voor de waterkering. In dat geval kan er ruimte zijn voor kleinschalige dynamiek, zoals het ontstaan van ondiepe stuifkuilen. 
  • In echt brede duinen, ligt veel meer zand dan nodig voor de veiligheid. Hier is vaak ruimte voor dynamiek op grotere schaal, zoals het ontstaan van diepere kuilen of kerven. Het is hier mogelijk om het (aaneengesloten) grensprofiel in een landwaarts gelegen duin te definiëren. In dat geval kan het zand dat zeewaarts hier van ligt vrij verstuiven. De veiligheid van het achterland blijft hoe dan ook gegarandeerd.