Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Welkom op de website Dynamisch Kustbeheer

primaire duinenDynamisch kustbeheer: het concept komt telkens weer naar voren in discussies en publicaties over de kust. Het wordt gezien als kansrijke en duurzame strategie om de veiligheid én de natuurwaarden van de kust te vergroten. Toch blijft het een abstract begrip, waar iedereen een eigen beeld bij heeft.

Deze site is bedoeld om beelden, kennis én ervaringen bij elkaar te brengen en te delen. De site fungeert als ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij het kustbeheer.