Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Stuifdijk Schiermonnikoog

schiermonnikoog stuifdijk

Washover paal 7-10 

Op Schiermonnikoog wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor het activeren van een 'washover'  in de stuifdijk. Een washover is een opening in de zeereep of stuifdijk, waardoor het zeewater bij hoge waterstanden de achterliggende vlakte overstroomt. Dit onderzoek werd aangekondigd in het Beheer- en Inrichtingplan plus 2011-2022 (BIP+). Het garanderen van de veiligheid vormt een keiharde randvoorwaarde.

Doel van een eventuele washover: herstel van dynamiek ter vergroting van landschappelijke en ecologische variatie van het gebied ten zuiden van de stuifdijk. Verder kunnen zee en wind weer sediment naar het gebied transporteren, waardoor het kan meegroeien met de stijgende zeespiegel. Tenslotte maakt een opening in de stuifdijk het gebied toegankelijker voor recreanten. 

Tijdens een eerste bijeenkomst met betrokken organisaties en bewoners bleek dat er overwegend positief werd gedacht over het activeren van een washover. De deelnemers deden de volgende aanbevelingen: 

  • Neem de tijd om de ingreep uit te werken, vragen te beantwoorden en alles goed uit te leggen. 
  • Wees eerlijk in wat je wel en niet weet en overdrijf niet hoe snel er effect te zien is. 
  • Als je ingrijpt om een washover te activeren: doe het goed (maak de opening groot en diep genoeg) en bij voorkeur eenmalig. 
  • Zorg ervoor dat de maatregelen omkeerbaar zijn en je op elk moment kunt besluiten het gat weer te dichten. 
  • Begeleid de ingreep met monitoring.
 
(bron: Waddenvereniging en RTV Noord)

(foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt)