Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Welkom op de website Dynamisch Kustbeheer

primaire duinenDynamisch kustbeheer: het concept komt telkens weer naar voren in discussies en publicaties over de kust. Het wordt gezien als kansrijke en duurzame strategie om de veiligheid én de natuurwaarden van de kust te vergroten. Toch blijft het een abstract begrip, waar iedereen een eigen beeld bij heeft.

Deze site is bedoeld om beelden, kennis én ervaringen bij elkaar te brengen en te delen. De site fungeert als ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij het kustbeheer.

 

7 en 8 november 2023: symposium dynamisch kustbeheer (IJmuiden)

Na het succesvolle symposium op Texel, vindt dit jaar het het tweedaagse symposium Dynamisch Kustbeheer plaats bij de Noord-Hollandse kust (IJmuiden). Het wordt een mooi programma met inspirerende sprekers, boeiende workshops en prikkelende excursies. 

Aanmelden via de STOWA-website

 

Website dynamisch kustbeheer wordt vernieuwd 

sep-2023: De komende maanden wordt deze website in ene nieu jasje gestoken en de teksten, waar nodig, aangepast en uitgebreid.