Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Toelichting op excursie: Wimmenummerduinen

Hubert Kivit, PWN

Hubert Kivit geeft informatie over twee excursiepunten in de Wimmenummerduinen die op het middagprogramma staan.

De ‘champignon’

Dit stuifgat wordt zo genoemd vanwege de vorm. De ontwikkeling ervan is goed te volgen op luchtfoto’s. Een oude luchtfoto laat zien dat de stuifkuil al in 1928 in ontwikkeling was. De rest van de zeereep was in die tijd gesloten; erachter lagen bouwlandjes die kenmerkend zijn voor de Wimmenummerduinen. De landjes waren in particuliere handen en er werden onder meer aardappelen verbouwd. Sommige landjes liggen er nu nog.

In 1993 kwam het beheer van het gebied in handen van PWN. De duinlandjes in het noorden kregen een natuurbestemming: de voedselrijke bouwvoor werd afgegraven en het zand werd voor 2/3 op het strand gelegd en voor 1/3 in depot. Hierbij kwam maar liefst 75.000 m3 zand vrij.

In dit gebied hebben zich stuifkuilen ontwikkeld, waarvan sommige verbinding maakten met het strand. Ook groeiden er op grote schaal embryonale duinen aan. Sindsdien zijn de stuifkuilen gegroeid; er is massaal zand vanaf het strand naar binnen gestoven. Er is flinke dynamiek.

Zwanenvlak

Uit luchtfoto’s blijkt dat één van de stuifkuilen in de zeereep in 2003 in verbinding kwam met het strand. Via deze ‘kerf’ kwam sterke overstuiving van het achterland op gang. In 2012 werden er op verzoek van PWN stuifschermen in de kerf geplaatst, om te voorkomen dat de nog in functie zijnde landjes worden overstoven. Er ontwikkelden zich embryonale duintjes, die de kerf ‘afsloten’. In 2016 ontstond een nieuwe verbinding met het strand. In de winter van 2018 winter raakte het meest noordelijke landje half overstoven.

De (noordelijke) stuifkuilen die niet in verbinding staan met het strand zijn niet zo actief.