Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Strandbeleid Sluis

Kansen op de grens van zee en land
Minke Rabaut, Gemeente Sluis

 Gemeente SluisMinke Rabaut

Het strand is een belangrijke toeristische attractie voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Daarom werkt de gemeente Sluis aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het strand. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intensieve stranden en extensieve stranden.

In 2009 ging de kustversterking van de kust van Zeeuws-Vlaanderen van start, tussen Breskens en Cadzand. ‘'Daarbij is gezocht naar meekoppelkansen voor natuur, recreatie en toerisme'', vertelt Minke Rabout van de Gemeente Sluis. ‘'Dat is belangrijk voor onze regionale economie, want de Noordzeekust is de belangrijkste toeristische attractie voor onze gemeente en biedt veel werkgelegenheid. Er zijn onder andere mooie wandel- en fietspaden aangelegd en strandovergangen zijn verbeterd.''

Strandbeleid
Rabaut zoomt verder in op het strandbeleid van de gemeente. Het strand is een belangrijke toeristische attractie voor binnen- en buitenlandse toeristen en het aantal overnachtingen neemt steeds verder toe. In het strandbeleid onderscheidt de gemeente intensief en extensief gebruikte stranden. Op de intensieve stranden worden meer ontwikkelingen toegestaan. De stranden worden verder onderverdeeld naar doelgroep. Er zijn sportstranden, badstranden/familiestranden, natuurstranden en een naturistenstrand.
‘'Elke badplaats hebben we een eigen thema meegegeven'', vervolgt Rabaut. Cadzand stijlvol, Nieuwvliet familiair, Groede cultureel en Breskens maritiem. We vertalen die thema's in belevingspunten ofwel hotspots. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een open luchttheater bij Groede.''

Toekomst
Rabaut: ‘'In de toekomst worden de strandpaviljoens die moeten worden verplaatst vanwege de kustversterking opnieuw opgebouwd. Ze mogen daarbij ook uitbreiden, onder voorwaarde dat de kwaliteit wordt verbeterd. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke commissie. Verder is er een pilot uitgevoerd met strandslaaphuisjes. Via een prijsvraag met strikte criteria, werden initiatiefnemers uitgedaagd plannen in te dienen. Als resultaat hiervan zijn er 15 huisjes gebouwd bij Groede. Daarbovenop zijn er in 2016 twee gebieden bij Cadzand en Nieuwvliet aangewezen voor 30 nieuwe strandhuisjes. Maar daar blijft het bij. Voor badhokjes streven we naar een verbetering van de kwaliteit.''

Blauwe Vlag
De gemeente streeft verder naar uitbreiding van het aantal ‘blauwe vlaglocaties'. De blauwe vlag is een keurmerk voor de toegankelijkheid, de veiligheid, de waterkwaliteit en het voorzieningenniveau. Rabaut vertelt: ‘'We werken bijvoorbeeld samen met het waterschap aan het optimaliseren van zes strandovergangen. Het waterschap voert de maatregelen uit, maar we financieren het gezamenlijk. Verder zijn we als gemeente bezig met het opstellen van een strandveiligheidsplan en verkennen we mogelijkheden voor de aanleg van openbare toiletvoorzieningen. En natuurlijk gaan we door met het beheersen van het afval. We zijn er trots op dat stranden in onze gemeente meerdere malen zijn uitgeroepen tot de ‘schoonste stranden' van Nederland. En Cadzand heeft zelfs een ‘badstatus' gekregen, wat betekent dat de kwaliteit van de stranden en het zeewater bijdragen aan de gezondheid van toeristen en inwoners.''