Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

De achtste workshop dynamisch kustbeheer vond plaats op Zeeuws-Vlaanderen. Ook deze bijeenkomst had tot doel om kennis en ervaring uit te wisselen over dynamisch kustbeheer, waarbij dit keer het accent op de integratie tussen dynamiek, veiligheid, recreatie en natuur.

De artikelen zijn gebundeld in een nieuwsbrief, die u kunt downloaden via de link hiernaast. In de artikelen is een link opgenomen naar de pdf van de betreffende presentatie.

Dynamisch kustbeheer in Zeeland
Guiljam van der Schelde, Waterschap Scheldestromen

Kansen op de grens van zee en land
Minke Rabaut, Gemeente Sluis

Kustwaterkeringbeheerders vliegen samen voor kennis
Petra Goessen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De zachte zeewering van Vlaanderen
Toon Verwaest, Waterloopkundig Laboratorium

Eric Cosyns
West-Vlaamse Intercommunale (WVI)