Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

Workshop 2015 Texel

De zesde workshop dynamisch kustbeheer vond plaats op 9 en 10 juni 2015 op Texel en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers. De bijeenkomst had tot doel om kennis en ervaring uit te wisselen over dynamisch kustbeheer, waarbij dit keer het accent op de invloed van (zout) water lag.

Via onderstaand programma kunt u een weergave van de presentaties inzien in de vorm van een kort artikel en/of film. De artikelen zijn gebundeld in een nieuwsbrief, die u kunt downloaden via de link hiernaast. 

Van belemmering naar doorgang: hoe een probleem een kans werd
Tycho Hoogstrate, PWN

Kunnen we de Slufter anders beheren/de natuur zijn gang laten gaan?
Petra Goessen Hollands Noorderkwartier

Toepassing van drones voor monitoring; pilot de Slufter
Jordy Kames, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dynamiek van De Slufter
Maarten van der Vegt, Universiteit Utrecht

Ecologische monitoring in De Slufter
Jitske Esselaar, Staatsbosbeheer en Arjen Strijkstra, Hogeschool Van Hall Larenstein

Kwelders: waardevol voor ecologie en veiligheid?
Bregje van Wesenbeeck, Deltares

Pilot Brede Groene Dijk: inzetbaarheid van kwelders voor kustveiligheid langs de Dollard
Erik Jolink, Waterschap Hunze en Aa's

Het CoCoChannel project
Kathelijne Wijnberg, Universiteit Twente

De Groenknolorchis
Ab Grootjans, Rijksuniversiteit Groningen en Radbouduniversiteit Nijmegen

Polder Wassenaar
Jan van Assema, Staatsbosbeheer