Dynamisch Kustbeheer

Deltaproof

Rijkswaterstaat

Stowa

2012: Delfland

De derde workshop (Hoek van Holland, 2012) draaide om 'dynamisch kustbeheer in de praktijk'. Ruim vijftig personen woonden de workshop bij: overwegend beheerders van de waterkering en duinen, beleidsmakers en onderzoekers. De sprekers lieten voorbeelden zien van dynamisch kustbeheer langs onze kust.  

Via onderstaand programma kunt u een weergave van de presentaties inzien in de vorm van een kort artikel en/of film. De artikelen zijn gebundeld in een nieuwsbrief, die u kunt downloaden via de link hiernaast.

Er waait een nieuwe wind... Waar blijft de storm?
Petra Goessen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Natuurbeheer Westduinpark: Beoordeling vanuit waterveiligheid
Jeroen Rietdijk, Hoogheemraadschap van Delfland

Monitoring Zandmotor
Carola van Gelder-Maas, Rijkswaterstaat Waterdienst

Dynamische natuur op de Zandmotor
Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling

Duinherstel, Dynamisch Kustbeheer en de Programmatische aanpak Stikstof (PAS)
Mirjam Kuzee, Provincie Zeeland

Dynamisch kustbeheer: het kan (bijna) overal!
Bert van der Valk, Deltares